Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από την Google για την παροχή των υπηρεσιών της, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google
Αυτ οιστ τοπο χρησιμοποιε cookieαπ τηνGoogleγιατηνπαροχ τωνυπηρεσι ντη ,γιατηνεξατομ κευσηδιαφημ σεωνκαιγιατηναν λυσητη επισκεψιμ τητα . ΗGoogle
κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. Μάθετε περισσότερα
κοινοποιε πληροφορ ε σχετικ μετηναπ μ ρου σα χρ σηαυτο τουιστ τοπου. Μετηχρ σηαυτο τουιστ τοπου,αποδ χεστετηχρ σητωνcookie. Μ θετεπερισσ τερα
Έγινε
Έγινε

Προβάλετε την αγγελία σας εδώ
Προβ λετετηναγγελ ασα εδ
Καθαρισμός επιλογών
Καθαρισμ επιλογ ν

Με ενδιαφέρουν μόνο
Μεενδιαφ ρουνμ νο

Κατηγορία
Κατηγορ α

Τιμή
Τιμ

Τύπος συναλλαγής
Τ πο συναλλαγ

 • 1 117526
  1 117526
 • 1 117538
  1 117538
 • 3674 117518
  3674 117518
 • 134 117524
  134 117524
 • 6 117536
  6 117536
 • 1 117533
  1 117533
 • 9 117521
  9 117521
 • 10 117523
  10 117523

Γεωγραφική Θέση
Γεωγραφικ Θ ση

Άλλα φίλτρα
Άλλαφ λτρα

Αγγελίες για Διάφορα Είδη, - Προσφορά
Αγγελ ε γιαΔι φοραΕ δη, - Προσφορ

Βρέθηκαν 3.674 αποτελέσματα , από τις οποίες 33 είναι με μειωμένη τιμή
Βρ θηκαν3.674αποτελ σματα,απ τι οπο ε 33ε ναιμεμειωμ νητιμ

Τρίτη, 06 Οκτ 2015
Τρ τη, 06Οκτ2015

Γλυφάδα
Γλυφ δα

ΑΣΗΜΕΝΙΟ σερβίτσιο Cristofle, μοντέλο Marly, σετ των δώδεκα, αχρησιμοποίητο σε κασετίνα, σύνολο τεμαχίων 72, τρέχουσα τιμή του ......
ΑΣΗΜΕΝΙΟσερβ τσιοCristofle,μοντ λοMarly,σεττωνδ δεκα,αχρησιμοπο ητοσεκασετ να,σ νολοτεμαχ ων72,τρ χουσατιμ του......

Τρίτη, 06 Οκτ 2015
Τρ τη, 06Οκτ2015

Μετς
Μετ

ΝΥΦΙΚΟ Pronovia Baronda, collection 2015 φορεμένο μία φορά τον Αύγουστο 2015 με τιμολόγια αγοράς, τιμή 1.200€, συζητήσιμη
ΝΥΦΙΚΟPronovia Baronda, collection 2015φορεμ νομ αφορ τονΑ γουστο2015μετιμολ γιααγορ ,τιμ 1.200 ,συζητ σιμη

Τρίτη, 06 Οκτ 2015
Τρ τη, 06Οκτ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων, ελαφρώς μεταχειρισμένα, σε πολύ καλή κατάσταση, παράδοση κατ' οίκον χωρίς επιβάρυνση, πώληση 40€, ενο...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεων,ελαφρ μεταχειρισμ να,σεπολ καλ κατ σταση,παρ δοσηκατ'ο κονχωρ επιβ ρυνση,π ληση40 ,ενο...

Τρίτη, 06 Οκτ 2015
Τρ τη, 06Οκτ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ αναπηρικά, καινούρια με μεγάλους ή μεσαίους τροχούς, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, πτυσσόμενα, όλων των τύ......
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑαναπηρικ ,καινο ριαμεμεγ λου ς ή μεσα ου τροχο ,γιαεσωτερικο καιεξωτερικο χ ρου ,πτυσσ μενα, λωντωντ......

Τρίτη, 06 Οκτ 2015
Τρ τη, 06Οκτ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ σύγχρονα νοσοκομειακά, ξύλινα, ηλεκτρικά, ρύθμιση σε πλάτη, πόδια και ύψος, καινούρια, με στρώμα και αναρτήρα, παράδοσ...
ΚΡΕΒΑΤΙΑσ γχρονανοσοκομειακ ,ξ λινα,ηλεκτρικ ,ρ θμισησεπλ τη,π διακαι ψο ,καινο ρια,μεστρ μακαιαναρτ ρα,παρ δοσ...

Τρίτη, 06 Οκτ 2015
Τρ τη, 06Οκτ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά με μανιβέλα ανάκλισης και κάγκελα ή ηλεκτρικά, καινούρια και μεταχειρισμένα πωλούνται και ενοικιάζονται σ......
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ μεμανιβ λααν κλιση καικ γκελα ηλεκτρικ ,καινο ριακαιμεταχειρισμ ναπωλο νταικαιενοικι ζονταισ......

Τρίτη, 06 Οκτ 2015
Τρ τη, 06Οκτ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΚΡΕΒΑΤΙΑ νοσοκομειακά, αεροστρώματα, κατακλίσεων, αναπηρικά αμαξίδια, αναρροφήσεις, οξυγόνα, νεφελοποιητές ενοικιάσεις, πωλήσει......
ΚΡΕΒΑΤΙΑνοσοκομειακ ,αεροστρ ματα,κατακλ σεων,αναπηρικ αμαξ δια,αναρροφ σει ,οξυγ να,νεφελοποιητ ενοικι σει ,πωλ σει......

Τρίτη, 06 Οκτ 2015
Τρ τη, 06Οκτ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ κατακλίσεων με μοτέρ, ιταλικά, καινούρια, στο κουτί τους, σφραγισμένα, αθόρυβα μοτέρ, 3 ετών εγγύηση, CE, παράδοση...
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑκατακλ σεωνμεμοτ ρ,ιταλικ ,καινο ρια,στοκουτ του ,σφραγισμ να,αθ ρυβαμοτ ρ, 3ετ νεγγ ηση, CE,παρ δοση...

Τρίτη, 06 Οκτ 2015
Τρ τη, 06Οκτ2015

Γκύζη
Γκ ζη

ΑΜΑΞΙΔΙΑ αναπηρικά, σύγχρονα νοσοκομειακά, με δοχείο τουαλέτας ή χωρίς, όλων των τύπων, με προσθαφαιρούμενα πλαϊνά και υποπόδια...
ΑΜΑΞΙΔΙΑαναπηρικ ,σ γχρονανοσοκομειακ ,μεδοχε οτουαλ τα ς ή χωρ , λωντωντ πων,μεπροσθαφαιρο μεναπλα ν καιυποπ δια...

Τρίτη, 06 Οκτ 2015
Τρ τη, 06Οκτ2015

Γουδί
Γουδ

SINGER ραπτομηχανή χειρός και ποδός σε άριστη κατάσταση., τιμή 200€, συζητήσιμη
SINGERραπτομηχαν χειρ καιποδ σε ριστηκατ σταση.,τιμ 200 ,συζητ σιμη

Τρίτη, 06 Οκτ 2015
Τρ τη, 06Οκτ2015

Γουδί
Γουδ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ: Διακοσμητικά Αρωματοθεραπευτικα Κεριά από βραδύκαυστο κερί Σόγιας με 100 % φυσικα Αιθέρια Έλαια. Κερί με αιθεριο έλα......
ΠΕΡΙΓΡΑΦ : Διακοσμητικ ΑρωματοθεραπευτικαΚερι απ βραδ καυστοκερ Σ για με100 %φυσικαΑιθ ρια λαια. Κερ μεαιθεριο λα......

Δευτέρα, 05 Οκτ 2015
Δευτ ρα, 05Οκτ2015

Βριλήσσια
Βριλ σσια

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ Benelli Centro 2000 (χρυσή σκανδάλη), διαμέτρημα C12 , κρυογενής κάννη Magnum (66 εκ. ), σύστημα αδρανείας με περιστρ......
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑBenelli Centro 2000 (χρυσ σκανδ λη),διαμ τρημαC12 ,κρυογεν κ ννηMagnum (66εκ. ),σ στημααδρανε α μεπεριστρ......

Σάββατο, 03 Οκτ 2015
Σ ββατο, 03Οκτ2015

Αιγάλεω
Αιγ λεω

ΣΑΛΟΝΙ ανακτορικό, 150 ετών πωλείται, τιμή 7.000€
ΣΑΛΟΝΙανακτορικ , 150ετ νπωλε ται,τιμ 7.000

Παρασκευή, 02 Οκτ 2015
Παρασκευ , 02Οκτ2015

Πειραιάς (Κέντρο)
Πειραι(Κ ντρο)

ΠΙΝΑΚΕΣ (2) του Νίκου Καλογερόπουλου, βάρκες 0,30 x 0,40 εκ., ιστιοφόρο 0,30 x 0,60 εκ., από την οικογένεια του, τιμή 700€
ΠΙΝΑΚΕΣ(2) τουΝ κουΚαλογερ πουλου,β ρκε 0,30 x 0,40εκ.,ιστιοφ ρο0,30 x 0,60εκ.,απ τηνοικογ νειατου,τιμ 700

Πέμπτη, 01 Οκτ 2015
Π μπτη, 01Οκτ2015

Χολαργός
Χολαργ

ΔΕΝΤΡΟ χριστουγεννιάτικο αυτοφωτιζόμενο, σε άψογη κατάσταση χρώμα κίτρινο που χρυσίζει αρχική τιμή 180 τώρα μόνο 110 ευρώ, τιμή...
ΔΕΝΤΡΟχριστουγεννι τικοαυτοφωτιζ μενο,σε ψογηκατ στασηχρ μακ τρινοπουχρυσ ζειαρχικ τιμ 180τ ραμ νο110ευρ ,τιμ...

Τετάρτη, 30 Σεπ 2015
Τετ ρτη, 30Σεπ2015

Αλιμος
Αλιμο

ΣΤΡΩΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΠΑΣΤΟ σε 4 μέρη, ιδανικό για νοσηλεία στο σπίτι, διαστάσεις (60 +30 +30 +70 ) x90 εκ, τιμή 50€ , 2109803568
ΣΤΡΩΜΑΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣΠΑΣΤΟσε4μ ρη,ιδανικ γιανοσηλε αστοσπ τι,διαστ σει (60 +30 +30 +70 ) x90εκ,τιμ 50 , 2109803568

Τρίτη, 06 Οκτ 2015
Τρ τη, 06Οκτ2015

Νυφικό
Νυφικ

1.000 €
1.000

ΝΥΦΙΚΟ υψηλής ποιότητας, μεγάλου οίκου ραπτικής, άριστη κατάσταση, με κρύσταλλα svarowski, κεντημένα στο μπούστο και πίσω μέρος...
ΝΥΦΙΚΟυψηλ ποι τητα ,μεγ λουο κουραπτικ , ριστηκατ σταση,μεκρ σταλλαsvarowski,κεντημ ναστομπο στοκαιπ σωμ ρο...

Δευτέρα, 05 Οκτ 2015
Δευτ ρα, 05Οκτ2015

Βούλα
Βο λα

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ L.Franci Proggeto 80, Prestige, με κοντάκι Elite, κάννη 66 εκ., 3 τσοκ, τιμή 550€
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑL.Franci Proggeto 80, Prestige,μεκοντ κιElite,κ ννη66εκ., 3τσοκ,τιμ 550

Δευτέρα, 05 Οκτ 2015
Δευτ ρα, 05Οκτ2015

Σαλόνι  
Σαλ νι  

500 €
500

ΣΑΛΟΝΙ Λουί Κενζ, αποτελούμενο από καναπέ 4θέσιο, 2 πολυθρόνες, 2 καρέκλες, τραπεζάκι, χρυσό με μπορντό βελούδο με κλάρες, τιμή...
ΣΑΛΟΝΙΛου Κενζ,αποτελο μενοαπ καναπ 4θ σιο, 2πολυθρ νε , 2καρ κλε ,τραπεζ κι,χρυσ μεμπορντ βελο δομεκλ ρε ,τιμ...

Δευτέρα, 05 Οκτ 2015
Δευτ ρα, 05Οκτ2015

Βύρωνας
Β ρωνα

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ Mossbert 590, χραπα - χρούπα, καινούρια, ευκαιρία, τιμή 500€
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑMossbert 590,χραπα - χρο πα,καινο ρια,ευκαιρ α,τιμ 500

Αποθηκευμένες αναζητήσεις
Αποθηκευμ νε αναζητ σει

Πρόσφατες αναζητήσεις
Πρ σφατε αναζητ σει

Φ ρτωσηιστορικο... - Φόρτωση ιστορικού...
Φόρτωση ιστορικού...
Φ ρτωσηιστορικο...

Περισσότερες Κατηγορίες
Περισσ τερε Κατηγορ ε

Αγγελίες ενηλίκων
Αγγελ ε ενηλ κων

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει αγγελίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους.
Ησελ δααυτ περιλαμβ νειαγγελ ε πουαπευθ νονταιαποκλειστικ σεεν λικου .
Πατώντας το κουμπί «Συνέχεια» δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 χρονών και επιθυμείτε να συνεχίσετε.
Πατ ντα τοκουμπ Συν χεια» δηλ νετε τιε στε νωτων18χρον νκαιεπιθυμε τενασυνεχ σετε.
Σε αντίθετη περίπτωση πατήστε το link «Δεν επιθυμώ να δω αυτό το περιεχόμενο»
Σεαντ θετηπερ πτωσηπατ στετοlink Δενεπιθυμ ναδωαυτ τοπεριεχ μενο
Δεν επιθυμώ να δω αυτό το περιεχόμενο >>
Δενεπιθυμ ναδωαυτ τοπεριεχ μενο>>
Πείτε μας τη γνώμη σας για το xe.gr
Πε τεμα τηγν μησα γιατοxe.gr
 
Φ ρτωση... - Φόρτωση...

Σύγκριση αγγελιών
Σ γκρισηαγγελι ν

0 αγγελίες
0αγγελ ε

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 15 αγγελίες στη λίστα σύγκρισης.
Μπορε τεναπροσθ σετε ω και15αγγελ ε στηλ στασ γκριση .

Για να προσθέσετε μία αγγελία στη λίστα σύγκρισης, κάντε κλικ στο «Σύγκριση» στην σελίδα αποτελεσμάτων των αγγελιών.
Γιαναπροσθ σετεμ ααγγελ αστηλ στασ γκριση ,κ ντεκλικστο Σ γκριση» στηνσελ δααποτελεσμ τωντωναγγελι ν.